Daisypath Vacation tickersCafeMom Tickers علاقه به عینک/روزگاران آرتین و مامانش - آرتین خان خان ایران
http://artin1389.persiangig.com/www.artinkhaan.blogsky.com.%20www.artinkhaan.niniweblog.com.jpg

علاقه به عینک/روزگاران آرتین و مامانش

1390/06/24 ساعت 04:32 ب.ظ

این روزها آرتین خان بدجوری به عینک دودی مامانش علاقه مند شده و جرات نداره از کیفش در بیاره!!


http://artin1389.persiangig.com/artinoeinakesama.jpg

 

روزگاران من و آرتین خان

از شب تا صبح طلب شیر میکردی و منم مطابق معمول بین خواب و بیداری شب رو به صبح رسوندم. دیگه خواب از سرم پریده بود ترجیح دادم به جای خواب زیادی برم بساط صبحانه رو برای خودم میزون کنم که داشتم ضعف میکردم. چایی ریختم و آماده برای زدن تو رگ که صدای نق و نوق شما بلند میشه میام کنارت شیر میخوری و مست مست میخوای بخوابی هر چی صدا میکنم آرتین عزیزم آرتین جونم بیدار نمیشی؟ اصلا انگار نه انگار دوباره خوابت برده میخوام از کنارت بلند بشم که چشماتو باز میکنی و زیرچشمی لبخند مهربونی بهم میزنی و دست نازت رو از روی محبت محکم میکوبونی به صورتم!! فدات بشم عزیزم میبوسمت

ساعت 11 از خواب سیر میشی و بیدار. میبرمت دبلیوسی خودتو توی آینه نگاه میکنی و میخندی پوشکت رو تعویض میکنم و حالا نوبت شستن دست و صورته. بهت میگم دستت رو بشور میبری زیر آب میگم صورتت رو بشور دست کوچولوت رو میمالی کف سرت!! شروع به نق زدن میکنی . آخه مسواک های ارجمند اجازه ندارن تو جا مسواکی آرامش داشته باشن

و این روزها به خاطر امیال شما!! ۶ عدد مسواک خریدیم و با ۲ تای اون سرت گرم میشه و میایم بیرون (بقیه مسواک ها در مراجعات بعدی!) . میریم تو اتاقت دنبال توپ هات میگردی و دستمالت رو که دورت بیچیدم رو با زور از دورت در میاری. میخوام پوشکت کنم نق میزنی و زور میزنی که از دستم فرار کنی . با هر بدبختی ای پوشک میشی میرم تا شلوار بیارم بکنم پات که تا برم و بیام پوشکت رو در آوردی!!!

نوبت به به ... سرلاک درست میکنم لبات رو جمع میکنی نون و پنیر میدم بهت با دستت هل میدی که یعنی ببرش کنار. یه کمی آب میارم که دهان مبارکتون گرم و نرم بشه اون رو هم نمیخوری و لیوان رو از دستم میگیری و در یک عمل غافل گیرانه همه رو میریزی روی زمین و لباست . دوباره تعویض لباس!!!

عاشق برس هستی تا میبینی جیغ میزنی و هولم میدی به سمتش که بهت بدم شما هم محبت میکنین و میخواین موهامو شونه کنی محکم میکوبونی فرق سرم!!!

حلقه میارم برای بازی کردن هر کدوم رو که میندازی سر جاشون میگی هی و دست میزنی

میگم آرتین بوسم کن میای سمت صورتم و لبای نازت رو میچسبونی به صورتم و میگی توهه (صدای بوسه)

سرفه ام میگیره با هر سرفه من تو هم ادای بنده رو در میاری و اهه اهه میکنی

شربت زینکوویت بی رو با کلک جلوی در و آیفون به خوردت میدم تا اشتهات زیاد بشه اما نمیشه

برات شیر میریزم تو لیوان نی دارت نمیخوری. میوه میدم نمیخوری. موز میدم میمالی در و دیوار. ماست میدم نمیخوری. در آخر تخم مرغ برات میپزم خوشت میاد و میخوری اما کل زرده اش رو طرف دهان مبارک نمیبری و بقیش رو هم اول به فرش و لباست میمالی بعد میل میکنی!

سی دی بی بی انیشتین برات میذارم غرق بچه هاش میشی یواشکی سوپ بهت میدم تا وقتی حواست پرته دهان باز میکنی و میخوری اما وقتی به خودت میای نق میزنی

کم کم به سمت تاب میری و میگی تا تا و میذارمت توش اما همش سعی میکنی چوب جلوش رو بلند کنی و من هم میترسم و شعر میخونم که حواست پرت بشه اما ول کن نیستی و بی خیال میشم میذارمت پایین

میرم واسه نهار یه فکر کنم مدام به پاهام آویزون میشی تا بلندت کنم باز هم نق میزنی که ظرف ها رو از بالا کمد ها بهت بدم. میبرمت اون طرف تر دستت رو به سمت فریزر دراز میکنی میدونم بستنی میخوای برات میارم و میذارم یه کمی گرم بشه تا دلت درد نگیره اما آروم و قرار نداری میخوای خودت بخوری

برات روفرشی می اندازم که زمین نریزی قاشق و ظرف بستنی هم در اختیار شما

غرق بازی هستی

میرم سراغ نهار و ظرف شستن همون پیاله پیاله هایی که از صبح توشون یه ذره یه ذره خوراکی ریختم و هیچکدومشون رو نخوردی

مشغول کارهام میشم که میبینم سروصدات دوباره از آشپزخونه میاد سطل زباله رو میندازی در فر رو باز میکنی روش میشینی می ایستی و میخوای دست به قابلمه ها بزنی که هی میگم نه آرتین نه نکن اما مهم نیست برات و بلندت میکنم و اخم میکنم و میبرمت تو اتاق!!! که میبینم بله ظرف بستنی وسط گل فرش خودنمایی میکنه و روفرشی هم گوله شده یه طرف اتاق!!!

میرم دستمال بیارم تمیز کنم که هی گریه میکنی دنبال سر من و هر جا میرم میای و 2 قدم راه میای و 2 بار می افتی زمین کلافه شدی

بغلت میکنم شیر میخوری و دوست داری بخوابی میبرمت رو تخت اما تازه شیر خوردی و شیر شدی و دوباره بلند میشی و ملافه رو میندازی رو سرت که باهام دالی بازی کنی با هر دالی از دستم فرار میکنی و میخندی دیگه کم کم تعادلت رو از دست میدی آخه مست خواب شدی بغلت میکنم و ادامه شیر و لالا

ساعت دیگه 2 شده نهار که درست نشده و به شیر و کیک اکتفا میکنم و سکوت خونه منو وادار میکنه برم اینترنت تا یه چرخی میزنم ساعت 5 شده با صدای کلید انداختن بابا بهمن بیدار میشی آرتین از همون توی اتاق و گیج زنانه دست دراز میکنه و اهم اهم میکنه بابا بهمن میدوه سمتت و هی بوست میکنه هی بوست میکنه

بابا خسته ست شربت براش میارم نمیذاری یه لحظه راحت بشینه از سرو کولش بالا میری میشینی رو پاش اجازه نمیدی شربت از گلوش پایین بره میخوای همشو خودت بخوری یکی مخصوص تو میارم اما قبول نداری و از لیوان بهمن خوردن یه حال دیگه ای بهت میده!!

تو بغل بابایی میشینی جلوی تلویزیون 2 تایی غرق تماشا میشین به من نگاه میکنی دستت رو دراز میکنی و توه توه میکنی یعنی منم بیام پیشتون بشینم

خوشحال میشی سرت رو میمالی به من

آخ فدای مهربونیت برم من

باز سوپ فرنی میوه میارم نمیخوری

بابا بهمن میخواد بخوابه نمیذاری. یه دفعه میری بالای سرش و میپری رو سرش و میگی ای ی ی

میخوام بیام بگیرمت هول میشی تا فرار کنی و خودت رو ول میکنی رو صورت بابا بهمن و کج و کوله میشی با مسواکی که در تمام طول روز دستت هست میزنی به چشم بابایی . در اتاق رو میبندم اما ول کن نیستی. میخوابی کف زمین تا از زیر در بتونی یه چیزی ببینی اما خبری نیست و شروع میکنی با هر چی اسباب بازی دم دستته میکوبونی به در تا در اتاق رو باز کنم

بابا بهمن بی خیال خواب میشه و میاد و بغلت میکنه

نهار ظهر ساعت 7 غروب آمادست میارم و میچینم رو میز آخ که چقدر گرسنه شدم

غر غر میکنی من مشغول چیدن میز هستم و شما تو بغل بابا بهمن اشاره میکنی ماست و بابایی ماست میده و بعدش هم اشاره میکنی آب و نشون به این نشون که شام شما میشه آب و ماست (دوغ!!)

میام میشینم تا شامی بزنم تو رگ که گریه میکنی چشماتو میمالی. میبرم میخوابونمت بابا بهمن میگه بدون تو که شام مزه نمیده میگم این دفعه رو بی مزه بخور تا دفعه بعدی

آرتین مامان شیر میخوره و میخوابه تا از در اتاق بیام بیرون 2 -3 بار بیدار میشی و برمیگردم شیر میدم و دوباره میخوابی

دیگه ضعف تمام وجودم رو گرفته بابا بهمن غذا برام لقمه کرده گذاشته رو میز دیگه از دهن افتاده اما از گرسنگی برام مهم نیست

چایی شبانه هم دم میکنم و 2 نفری میخوریم

دیگه خواب نمیذاره بیدار بمونیم آرتین عزیزم هم لالا کرده همین که میام کنارت بیدار میشی بلند میشی و میشینی دوباره بهمن رو میبینی وای خدای من انگار استراحت بی استراحت شیر میخوری و چشمت به آکواریوم می افته و هوس ماهی دیدن میکنی. حوصله ات سر میره توپت رو میبینی و هوس توپ بازی ... دیگه حالی برام نمونده.

با هزار کلک و خاموشی مطلق و شیر دادن به شما روز رو به اتمام میرسونیم


آرتین عزیزم تو تمام دنیا و همه آروزمی تمام وقت و زندگیم مال تو هست و هرگز از با تو بودن سیر نمیشم

امروز بنجشنبه ۲۴ شهریور ۹۰

شما ۱ سال و ۲ ماه و ۱۷ روزگیت رو تموم کردی